Apskaitos tvarkymas ir kitos juridinės paslaugos

Buhalterinė apskaita

Mūsų bendrovės buhalterinės apskaitos paslaugos teikiamos įmonėms kompleksiškai bei pagal individualius kiekvieno Kliento poreikius. Tai puiki galimybė gauti kvalifikuotos komandos konsultacijas ir neabejoti priimamais sprendimais. Nebereikia ieškoti teisininkų, kuriuos nedidelėms arba vidutinėms įmonėms samdyti yra per brangu. Mūsų įmonė gali Jums pasiūlyti kompleksinį aptarnavimą, kurį sudaro ne tik apskaitos, bet ir juridinės paslaugos.

Bendrovėje įdiegtos pažangios buhalterinės apskaitos programos, naujausia kompiuterinė ir biuro technika. Visi UAB „Reditus amnis“ darbuotojai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo programose, aprūpinami naujausia literatūra. Visas personalas elektroniniu paštu gauna pačią naujausią informaciją iš VMI. Rengiami pastovūs pasitarimai su mūsų bendrovės buhalteriais ir juristais. Tai leidžia priimti geriausius sprendimus pačiais sudėtingiausiais klausimais.

Teikdami buhalterinės apskaitos paslaugas, mes (sutartimi) įsipareigojame Klientui tvarkyti buhalterinę apskaitą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Mūsų teikiamos buhalterinės apskaitos paslaugos paremtos betarpišku bendradarbiavimu, todėl Klientas nuolatos bendrauja su tuo pačiu mūsų bendrovės atstovu ir bet kada gali gauti jam reikalingą informaciją.

  • Įsipareigojame saugoti įmonės komercines paslaptis ir be Kliento leidimo neperduoti tretiems asmenims informacijos, kurią gauname atlikdami sutartyje sutartas paslaugas, išskyrus atvejus, kai tokia informacija pagal įstatymus turi būti pateikta valstybinėms institucijoms.
  • Pagal pateiktus dokumentus, kiekvieną mėnesį apskaičiuojame įmokas ir mokesčius valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Taip pat apskaičiuojame ir kitus priklausančius mokėti mokesčius ir įmokas, pranešame klientui apie mokėtinų mokesčių sumas.
  • Atsakome už buhalterinių įrašų teisingumą ir finansinės atskaitomybės pateikimą laiku apskričių mokesčių inspekcijoms, finansinių ataskaitų patekimą Sodrai ir kitoms institucijoms.
  • Apmokame baudas, jei jos skirtos mums suklydus, sudarant finansinę atskaitomybę.
  • Pilnai atstovaujame savo Klientus. Bet koks bendravimas su Valstybine mokesčių inspekcija, Socialinio draudimo fondo valdyba, kitomis institucijomis pagrinde bendrauja mūsų įmonės atstovas. Kliento bendravimas su kontroliuojančiomis institucijomis minimalus. Netgi mokesčių patikrinimai dažniausiai vyksta mūsų biure ir Klientai gali netrukdomai tęsti savo darbą.
  • Klientams stengiamės suteikti kuo išsamesnę ir naujausią informaciją rūpimais buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais.
  • Sudarome ilgalaikes sutartis įvairiems įmonės veikloje reikalingiems dokumentams rengti.

Už ankčiau tvarkytą įmonės buhalterinę apskaitą (iki sutarties pasirašymo su mūsų įmone) neatsakome.

Perėmus pateiktus dokumentus buhalterinei apskaitai atlikti ir paaiškėjus, kad Užsakovo įmonės buhalterinė apskaita nesutvarkyta ir/ar nepilnai sutvarkyta, Paslaugų teikėjas per protingą laiko tarpą, sutvarko Užsakovo įmonės nesutvarkytą ir/ar nepilnai sutvarkytą buhalterinę apskaitą. Už šią paslaugą Užsakovas moka Paslaugų teikėjui papildomai pagal išankstinį susitarimą.

  • +370 687 75615
  • +370 37 33 32 20
  • admin@reditusamnis.lt