Ruošiame įmonių steigimo dokumentus

Įmonių steigimas

 • Padedame steigti įmones elektroniniu būdu;
 • Uždarųjų akcinių bendrovių, akcinių bendrovių steigimas bei steigimo dokumentų rengimas;
 • Individualių įmonių steigimas bei steigimo dokumentų rengimas;
 • Individualių įmonių pertvarkymas į UAB bei dokumentų rengimas;
 • Asociacijų steigimas bei steigimo dokumentų rengimas;
 • Užsienio kapitalo ir bendrų su užsienio kapitalu įmonių steigimas bei steigimo dokumentų rengimas;
 • Įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas.
Įmonės steigimo metu:
 • Konsultuojame apie visų steigiamų įmonių rūšių privalumus ir trūkumus, jų valdymą, apskaitos vedimą, padedame pasirinkti tinkamiausią klientui steigiamos įmonės variantą. Ruošiame visus įmonės steigimo dokumentus.
 • Steigiant įmones, suteikiame Klientui išsamias konsultacijas pasirenkant steigiamos įmonės pavadinimą, profesionaliai parengiame steigimo dokumentus (įstatus, steigimo aktus/sutartis, steigiamojo susirinkimo sprendimus, užpildome visas JAR formas ir kt.), suderiname dokumentų projektus su notaru, kliento vardu užsakome pagaminti antspaudus ir spaudus.
 • Parengiame visus reikiamus dokumentus, susijusius su įmonės įstatinio kapitalo padidinimu, sumažinimu, akcijų pirkimu – pardavimu ir konsultuojame su tuo susijusiais klausimais. Taip pat parengiame visus reikalingus dokumentus, pasikeitus įsteigtos įmonės registruotiniems duomenims (pavadinimui, pagrindinės buveinės adresui, įmonės vadovui, vieninteliam akcininkui ir kt.).

UAB steigimas vykdomas pateikus šiuos dokumentus:

 • Steigiamos įmonės, UAB pavadinimas. Pildoma JAR 5 forma įmonės pavadinimui ir pateikiama Juridinių Asmenų Registrui;
 • Steigiamos įmonės įstatinio kapitalo dydis (ne mažiau kaip  2500 €);
 • Steigėjų: vardai, pavardės, asmens kodai (asmens dokumentų kopijos), deklaruotų gyvenamųjų vietų adresai;
 • Kiek kuris steigėjas įsigyja akcijų;
 • Vadovo pavadinimas (direktorius, generalinis direktorius, prezidentas) vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
 • Atlyginimo dydis;
 • Kokia veikla užsiims įsteigta įmonė;
 • Steigiamos įmonės buveinės adresas.

Jeigu patalpų savininkas yra fizinis asmuo, reikalinga:

 • Pažymėjimo kopija, APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE.
 • Patalpų savininko ir jo sutuoktinio vardai, pavardės jų gyvenamosios vietos adresas (-ai), asmens kodai. (Reikia pateikti notarui tvirtinant sutikimą įregistruoti įmonę šiuo adresu).

Jeigu patalpų savininkas juridinis asmuo, reikalinga:

 • Pažymėjimo kopija, APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE. Notarui pateikiama juridinio asmens vadovo pasirašytas ir antspaudu patvirtintas sutikimas.

Steigiamos įmonės steigimo eiga

 • Pildoma JAR-5 forma įmonės pavadinimui ir pateikiama Juridinių asmenų registrui;
 • Pateikus Juridinių asmenų registrui dokumentus, sumokėjus nustatytą mokestį, per parą išduodama Juridinių asmenų registro pažyma apie laikiną pavadinimo įtraukimą;
 • Ruošiama steigimo aktas arba steigimo sutartis;
 • Su steigimo aktu arba steigimo sutartimi įmonės vardu atidaroma kaupiamoji sąskaita banke ir apie tai bankas išduoda pažymą.

Ruošiami kiti dokumentai:

 • Įstatai, pildomos JAR formos: JAR-1, JAR-VO-V, JAR-T, JAR-AF ir kiti reikalingi dokumentai;
 • Visi steigiamos įmonės paruošti dokumentai, dalyvaujant paskirtam vadovui, pateikiami patikrinti notarui. Notaras patikrinęs visus pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad dokumentai atitinka LR įstatymus, deda tvirtinamąjį įrašą;
 • Patvirtinti dokumentai teikiami Juridinių asmenų registrui registruoti
 • Gavus prieigos raktą, atspausdinamas elektroninis sertifikuotas registro išrašas (ESI) ir pagaminamas antspaudas.

Už pilną įmonės steigimo dokumentų paruošimą, dokumentų derinimą ir dėl atvykimo pas notarą kaina sutartinė. 

Kliento pageidavimu, galime užsakyti pagaminti spaudą ar antspaudą per 1 parą.

Individualios įmonės steigimas vykdomas pateikus šiuos dokumentus ir duomenis:

 • Įmonės, pavadinimą. Pildoma JAR 5 forma įmonės pavadinimui ir pateikiama Juridinių asmenų registrui;
 • Savininko: vardas, pavardė, asmens kodas (asmens dokumento kopija), deklaruota gyvenamoji vieta;
 • Jeigu samdomas vadovas, vadovo: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
 • Vadovo atlyginimo dydis;
 • Kokia veikla užsiims steigiama įmonė;
 • Steigiamos įmonės buveinės adresas;

Jeigu patalpų savininkas yra fizinis asmuo, reikalinga:

 • Pažymėjimo kopija, APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE;
 • Patalpų savininko ir jo sutuoktinio vardai, pavardės jų deklaruotos gyvenamosios vietos adresai, asmens kodai. (Reikia pateikti notarui tvirtinant sutikimą įregistruoti nurodytu adresu įmonę);

Jeigu patalpų savininkas juridinis asmuo, reikalinga:

 • Pažymėjimo kopija, APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE;
 • Notarui pateikiamas juridinio asmens vadovo pasirašytas ir antspaudu patvirtintas sutikimas;

IĮ steigimas ir įmonės steigimo eiga

 • Pildoma JAR 5 forma įmonės pavadinimui ir pateikiama Juridinių asmenų registrui;
 • Pateikus Juridinių Asmenų Registrui ir per 1 parą, sumokėjus nustatytą mokestį, išduodama Juridinių Asmenų Registro Pažyma apie laikiną pavadinimo įtraukimą;
 • Patvirtinti dokumentai teikiami Juridinių asmenų registrui registruoti.
 • Gavus prieigos raktą, atspausdinamas elektroninis sertifikuotas registro išrašas (ESI) ir pagaminamas antspaudas.
 • Ruošiami dokumentai:
 • Sprendimas, nuostatai, pildomos JAR formos: JAR-1, JAR-VO-V, JAR-T, JAR-S ir kiti reikalingi dokumentai.
 • Visi paruošti dokumentai, dalyvaujant savininkui ir paskirtam direktoriui (jeigu direktorius ir savininkas ne tas pats asmuo), pateikiami patikrinti notarui. Notaras patikrinęs visus pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad dokumentai atitinka LR įstatymus, deda tvirtinamąjį įrašą.

Už pilną įmonės steigimo dokumentų paruošimą, dokumentų derinimą, dėl atvykimo pas notarą, kaina sutartinė.

  Kliento pageidavimu, galime užsakyti pagaminti spaudą ar antspaudą per 1 parą.

  • Rengiame nuomos, panaudos, paskolos sutartis iki 3000 €, akcijų pirkimo – pardavimo sutartis iki 25 % nuo įstatinio kapitalo arba ne daugiau kaip 14500 € emisijos kaina ir kitas sutartis.
  • +370 687 75615
  • +370 37 33 32 20
  • admin@reditusamnis.lt